Påskenatt

Åste Dokka, phd i teologi, forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land]

Om påskenatt

Påskenatt er underets stund i kirkeåret. På et slag går vi fra Guds død til Jesu oppstandelse, fra fortvilelse og mørke til glede og lys, fra natt til dag. Påskenatt er uforlignelig i kirkeåret, men også den tid livet alltid leves i: Vi befinner oss mellom langfredag og påskedag. Vi vet at Jesus har lidt korsdøden og blitt borte for oss, og vi venter på fullendelsen, på at alt skal løse seg og rettferdighet, liv og nåde skal gjennomsyre alle deler av tilværelsen. Vi lever i en virkelighet dominert av lidelse og usikkert håp, og venter på at Guds rike skal bryte gjennom. I morgen.

Overgangen fra mørke til lys, fra død til liv, er så mektig og sterk at selv den mest uinspirerte prest og organist kan tenne gnisten i menigheten. Det er også i seg selv et lite påskeunder.

Dagens bønn

Evige Gud, livets opphav, i denne natt reiste du Kristus opp av graven til det nye livet. Vi lovpriser deg for din kjærlighet som er sterkere enn døden. Vi ber deg: Lys for oss når natten er mørk og styrk oss i dåpens nåde, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen

Kommentar

Dagens bønn er orientert rundt Jesu oppstandelse og med det kjærligheten som er sterkere enn døden. Dette motivet gjøres til et perspektiv på det livet vi lever, våre mørke netter, og håpet knyttes til dåpsvannet. Altså: Oppstandelse, kjærlighet og håpet i dåpen. Alle tekstrekkene bruker samme tekster: Fra skapelsen (Gen), vår dåp til Kristi død og oppstandelse (Rom) og kvinnene ved graven (Mark). Med andre ord knytter både kollektbønnen og tekstene (spesielt Rom) Jesu oppstandelse sammen med våre liv, med dåpen som tilknytningspunkt. 

Salmevalg

Påskenatt er en gudstjeneste med mange lokale tradisjoner, og disse bør man utnytte og bygge ut som best man kan: Mørklagt kirke, Exultet, tenne stearinlys/Kristuslys, etc etc. Gudstjenesten innebærer et vendepunkt, der langfredag er over og påskedag tar til. Dermed passer salme 9 tidlig i gudstjensten, salme 184 midt i og 196 som avslutning. 

Den uunngåelige salmen

196 – Påskemorgen slukker sorgen. En klassiker. Vers 4 og 6 knytter vår død sammen med Kristi død på en måte som fint fanger opp epistelteksten.

Den uventede salmen

9 – Rydd vei for Herrens komme. Etter langfredag – før påskedag, venter vi på Herrens komme. 

Den utfordrende salmen

184 – Farao nådde oss like ved stranden. Børre Knudsens salme som knytter sammen utferden fra Egypt, dåpen og seieren over døden. Fra død til liv i en rivende, jublende, bibelnær poesi.