14. søndag i treenighetstiden / vingårdssøndagen

Jon Aalborg, sokneprest i Gildeskål

Kort om kirkeårsdagen

Vingårdssøndagen er i dag lagt til 14. søndag i treenighetstiden. Den er plassert midt i en del av kirkeåret som skal fokusere på «livet i menigheten og kirkens liv», og som særlig går fra 12.-16. søndag i treenighetstiden. Dagens ulike tekster passer stort sett godt inn i en slik tankegang. Dagens navn viser til Jesu liknelse om arbeiderne i vingården, med utgangspunkt i den gamle 1. rekkes evangelium (Matt 20,1-16) og åpningen av samme rekkes GT-tekst (Jes 27,2-6). 

Dagens bønn

Livets Gud, kirkens Herre, du har kalt oss til å være arbeidere i din vingård. Vi ber deg: Bygg din kirke og styrk oss i tjenesten, så vi arbeider for deg og vår neste med glede, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Dagens bønn fokuserer på det å arbeide for Gud og vår neste med glede, og lar oss forstå at det skal skje uten tanke på egen fortjeneste. Den indikerer den konvensjonelle innretningen på dagen. De ulike evangelietekstene viser samme tendens. Den berømte og tilsynelatende krasse kraftsatsen fra Jesus til Peter i 3. rekkes evangelietekst understreker dette motivet kraftig. Samtidig er 1. rekkes tekst, med nesten identiske ord, like klar på at «de siste» faktisk også skal ha sin fulle lønn!

Salmevalg

Når det gjelder steder å lete etter salmer, er det opplagt at avsnitt som «Kjærlighet og tjeneste» kan være fruktbart. Avhengig av hvordan en tenker på begrepet «vingården» eller «åkeren», kan også «Misjon» være et sted å lete. En salme som nr 697, kan f.eks. kombinere flere hensyn. «Forvalteransvar og ærefrykt for livet», med f.eks. nr 715, er også sentralt.

Den uunngåelige salmen

665 – Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. For meg er denne anonyme og klassiske danske salmen ikke til å komme utenom. Salmen kombinerer ydmykheten overfor Gud og hans gaver, tjenerrollen («at jeg din tjener skal være») og tilliten til vår Herres nåde på en ypperlig måte. Selv foretrekker jeg Bernt Støylens nynorske versjon, mens folketonen som står oppført, uansett er et stort pluss. 

Den uventede salmen

899 – Jeg tror på jordens forvandling. Flere av tekstene på Vingårdssøndagen utfordrer våre vante tankesett ved å snu forestillinger om arbeid, lønn og belønning på hodet. De maner til sterk ydmykhet, og minner om at vi har fått alt det vi gjerne tror vi fortjener. Eyvind Skeies og Sigvald Tveits fenomenale salme gjør alt dette. Den er også en håpefull og inspirerende sluttfanfare som sender oss ut, fri til å tjene, og som inspirerer til å bli og være medarbeidere i Guds fantastiske prosjekt: «en fremtid hvor Guds himmel / til jorden senkes ned»!

Den utfordrende salmen

678 – Vi rekker våre hender frem. Svein Ellingsens salme er en påminnelse om selve evangeliet i dagens tekster: våre skåler er nok tomme, men de skal alle fylles, «fra kilder utenfor oss selv»! Samtidig er den krevende, fordi den så sterkt understreker at det vi har, har vi fått, og at de gavene vi skal dele ut, også kommer fra andre – nemlig fra de samme «kilder utenfor oss selv». De siste skal bli de første, og «din nådes skaperverk skal skje / i tomme hender». Kanskje er det noe av det vanskeligste å innse for vår tids mennesker, som har lært å tro at de kan alt, og fortjener å få alt. Er dette nattverds- eller offersalmen denne dagen?