Jonsok

Synnøve Sakura Heggem, dr.theol. 

Kort om kirkeårsdagen

St Hans-bål, årets lyseste dag, og Johannes, som døpte og skapte vei for Jesus, finner hverandre på Jonsok. Høysommer og treenighetstid er kulminasjon av de store kirkelige høytider, og peker mot mer sommer, vekslende tider og høst. Dagens bønn reflekterer verken bål- eller lysfest, helgener eller Kristus som lys. Kanskje bønner ellers i gudstjenesten kan utfylle?

Dagens bønn

Gud, vår skaper, du sendte Johannes døperen for å rydde vei for din Sønn. Vi ber deg: La oss få ta imot ditt evangelium om nåde og sannhet, så vi forkynner det for alle folkeslag, ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

KommentarJohannes forberedte vei for Jesus. Det skal alltid skapes vei videre i de helt små, lokale, og de aller største sammenhenger. Livet er hellig, i Jesu navn, og derfor i kirkeårets evige lys, lux aeterna. Forberedelse, utvikling og utvidelse har fått en helt ny klang etter vårt århundres naturvitenskapelige nyvinninger. Lys er urfenomen i tilværelsen, og sentral i relasjonen mellom Johannes og Jesus, Johannes blir kalt «han som skulle vitne om lyset», og Jesus: «Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys». Jesus som lys og opphavsmakt dominerer jonsoktekstene: «Alt er blitt til ved ham». På Jonsok møtes urkreftene som stadig gjenskaper liv på kloden, i naturens hjem og i alles hjerter: ild og lys. Når vi lykkes med å knytte sommerens vakre, vennlige og dramatiske (f.eks. St. Hans-bålet) preg til det å skape rom, rydde vei for et evig gudsrike som skapende og oppreisende kraft i universet, blir St. Hans en sommersymfoni av vennlig vekselvirkning. Johannes som helgen, og grader av hellighet i tilværelsen, er også et tema som bør knyttes til lokale og globale tradisjoner. 

SalmevalgJeg vil anbefale å søke i salmeboka på stikkord ut fra kjernemetaforer som lys, ild, ord, vei. Dåpsalme-forslag: Det skjer et under i verden, fordi den gjenspeiler barnet som skapende, skapt og gudsriketegn. Nattverdsalmeforslag: Jesus, livets sol og glede – på grunn av solmetaforene.

Den uunngåelige salmen

296 – Himlen blåner. Naturelement florerer i salmer, noen ganger representerer de en litt annerledes gudsrikeforståelse. Slik er det særlig i Himlen blåner for vårt øye av Einar Skjæråsen. 

Den uventede salmen

529 – Vidunderligst av alt på jord. Slik Johannes skapte rom for Jesus, bør Jonsokmessa preges av gudsrikebilder. Salmen tegner, vers for vers, bilder av hva det betyr at Jesus er til stede i verden. Kirke, kultur og naturfenomen er lignelser for himmelriket, potensielt til stede i alt, og over alt. Salmen gir liv til lignelser om gudsriket – i stadig utvikling og utvidelse. 

Den utfordrende salmen

233 – Kjærlighet er lysets kilde. En prisbelønt film, «Dag og natt», presenteres slik: «Hvis kjærlighet er svaret, hva er da spørsmålet?». I denne salmen er «lys», «liv», «lov» og «fullkommenhetens bånd»  presentert som «spørsmålet». Kjærlighet er svaret. Deretter, og «derfor» (… derfor er Guds råd så milde) kommer i hver av salmens tre strofer læresetninger om Gud, Jesus og Den hellige ånd. Kunsten å tale sant om livet er en forutsetning for å svare sant, dvs. forkynne evangeliet.