Treenighetssøndag

Idar Kjølsvik, professor ved Nord universitet Levanger

Kort om kirkeårsdagen

Hvem er Kirkens Gud? Dét er Treenighetssøndagens spørsmål. Gudstjenesten denne dagen bør gi svar på dette helt grunnleggende spørsmålet. Svaret er: Vår Gud er Den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Dette er jo hver eneste søndags spørsmål, men de andre søndagene legger vekten på ulike aspekter ved guddommen og de tre ulike personene. Mange har særlig fokus på Jesus og ulike sider ved hans liv, forkynnelse og person. Andre har Ånden og Kirken i sentrum, og noen legger vekt på skapelsen og Skaperen. Vi kan ta for oss den opphøyde, tronende og sterke Gud, eller legge vekt på Guds nærvær i det lave, korset og lidelsen. På Treenighetssøndagen er de enkelte aspektene ikke poenget, for nå skal bitene føyes sammen til det éne og store bildet av Den treenige Gud, vår Gud, Kirkens Gud. Treenigheten former vår identitet som kristne. Monoteisme er i seg selv ikke kristent, ei heller å være spirituell eller from. Det er treenighetslæren som gir oss vår kristne identitet. Treenighetssøndagen er også overgangen fra festhalvåret til ordinære kirkeåret. Åpenbaringen er skjedd. Nå skal budskapet ut i verden. Det skal settes om i praksis. Treenighetssøndagen er på samme tid starten på pilegrimsvandringen gjennom verden og livet, og et startskudd for misjon og menighetsbygging.

Dagens bønn

Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver, vi ber deg: Opplys vår forstand, forny våre hjerter og gi oss en levende tro, så din kirke forkynner Kristi evangelium, du som lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommetar

Dagens bønn har en bevegelse. Først tiltaler den Gud, og da på et «moderne» vis med tre ikke-kjønnede egenskaper vi gjerne tillegger guddommens tre personer; skaper, frelser og livgiver. Hver og en av disse egenskapene kan brukes i salmevalg. Videre bes den treenige Gud om å røre ved oss, forandre hver enkelt av oss troende. Opplys vår forstand, forny våre hjerter og gi oss en levende tro. Også dette er grunnlag for salmevalg. Tredje bevegelse i bønnen er kollektivt. Vi som den treenige Guds kirke skal forkynne Kristi evangelium. Her er vi ved det som skal skje etter åpenbaringstiden og treenighetssøndagen. Da følger til sist lovprisningen av den éne, sanne Gud fra evighet til evighet.

Salmevalg

Nesten hver salme i salmeboken kan brukes på denne teologisk omfattende dagen. Likevel står salmer som eksplisitt benevner guddommens tre personer og deres enhet særlig viktige.

Den uunngåelige salmen

308 – Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender. Denne korte og konsise salmen er lett sangbar, den har trinitarisk struktur og den inneholder i likhet med treenighetssøndagen «alt».

Den uventede salmen

241 – Biejjiem jih askem, naestieh jih balvh. Innholdet og strukturen er ikke ulik familiegudstjenestens store salme «Måne og sol, skyer og vind», men denne salmen står fjellstøtt i sørsamisk kultur og trosliv. Melodi og tekst danner sammen et mektig trosuttrykk. 

Den utfordrende salmen

284 – O store Gud, når jeg i undring aner. I vekkelsenes sangskatt finnes mange gode treenighetssalmer, som priser den éne Gud ut fra den ene eller andre innfallsvinkelen, fra både andre og tredje trosartikkel. Man kan i den ene vekkelsen «starte» med Kristus og i den andre med Ånden. Begge deler fører til at man priser den ene og sanne Gud.