Såmannssøndag

Sindre Andreas Eide, pensjonert prest

Kort om kirkeårsdagen 

Dagens gamle navn er søndag Seksagesima, den sekstiende dag før påske, som oss har hatt undertittelen Såmannssøndagen, siden 1918. I 1977 ble dette det eneste navnet på denne søndagen i Den norske kirke. Bakgrunnen for navnet er selvsagt lignelsen om såmannen hos Lukas. Når Jesus skal tyde denne lignelsen starter han slik: «Såkornet er Guds ord». Denne søndagen er Ordets særskilte dag i vår kirke. 

Dagens bønn

Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss.
Vi ber deg: La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullendt, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Dagens bønn angir denne søndagens tematikk med to tydelige motiver: 1. Gud har i sin nåde sådd ordet blant oss. 2. La Ordet få vokse og modnes i oss. Disse motivene er tydelige i alle de tre tekstrekkene. Jesus møter oss som såmannen denne dagen. Mange menigheter har offer til Bibelselskapet på Såmannssøndagen og fokuserer på ulike måter på Bibelen.

Salmevalg

Det er naturlig å gå til Salmebokens avsnitt «Guds ord» (566-577).  Men det finnes også mange aktuelle salmer i andre avsnitt av salmeboken. De to hovedmotivene i Dagens bønn kan være en god rettledning til salmevalget. (1) Gud har i sin nåde sådd ordet blant oss. Flere salmer fra avsnittet «Åpenbaringstiden / Openberringstida» (93-107) kan være aktuelle. (2) La Ordet få vokse og modnes i oss. Her kan det være aktuelt å lete etter salmer i et avsnitt som «Hengivelse og etterfølgelse / Truskap og etterfølging» (408-439). En eller flere salmer med diakonal tematikk vil også være naturlig å velge. Når Ordet får vokse og modnes i oss, fører det til handling og tjeneste for Gud, vår neste og alt det skapte. Velg for eksempel fra avsnittene «Forvalteransvar og ærefrykt for livet» (711-719) og «Rettferd og fred» (730-744). Som bibelsk salme foreslår jeg Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot. I Norsk koralbok, bind 3, finnes det to alternativer, 923.1 og 924.1

Den uunngåelige salmen

577 – En såmann går på marken ut. Salmen gjenforteller og tolker såmannslignelsen på en poetisk og lettfattelig måte. Dette er en bibelvise for barn som også passer godt for voksne.

Den uventede salmen

739 – Nå øyner vi lyset av dagen. Såkornmotivet i denne brasilianske salmen finner vi tydeligst i femte vers: «Vi vet at et frø er blitt plantet: / ditt løfte om riket du gir oss». Men vi finner motivet også i vers to: «Nå åpner vårt håp sine knopper» og i det tredje verset, hvor vi synger om at «det fruktbare land er vår lengsel». Dette er en sterk gudsrikesalme hvor det gjentatte refrenget samsvarer godt med begge de nevnte motivene i Dagens bønn.

Den utfordrende salmen

433 – Da Herren kom til denne jord. Salmen tar utgangspunkt i inkarnasjonen. «Som en av oss kom Herren hit» (v.2). Alle seks vers avsluttes med kallet: «Følg meg hvor jeg går». Denne salmen, med opprinnelse fra det keltisk inspirerte Iona-fellesskapet, er en sterk utfordring til etterfølgelse. Såkornmotivet finner vi i det fjerde verset: «De minste tok Guds ord imot, / i dem slo ordets såkorn rot.»