7. søndag i treenighetstiden

Anne Berger Jørgensen, pensjonert prest

Kort om kirkeårsdagen

Dagen følger etter Aposteldagen, og er innledningen til den delen i treenighetstiden som legger vekt på «Guds skaperverk, relasjoner, samfunn, familie og arbeidsliv» (7.-11. søndag). Det er Guds-relasjonen som står i fokus, gjennom Bibel-tekster og «Dagens bønn». Vårt forhold til Gud er grunnlag for dét vi har til oss selv og våre medmennesker.

Dagens bønn 

Evige Gud, du ser oss alltid. Vi ber deg: Rop på oss når vi vil skjule oss for mennesker og for deg, så vi får mot til å leve synlig for ditt nådige blikk, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen

Kommentar

Gudsrelasjonen beskrives i bønnen som å være sett med «et nådig blikk». Dette blikket gir oss mot til å leve synlig, befridd fra skam og skyld. De som ikke møter et nådig blikk fra andre mennesker, blir sett og gitt verdighet av Gud. Skam overvinnes ved å møte aksept, skyld ved å møte nåde. Begge sider klinger med i dagens bønn og dagens tekster. Det er Guds rop og blikk som gir mot til å leve synlig både for Gud og mennesker.

Salmevalg

Tekstene og dagens bønn leder mot følgende tema:

1) Gud ser mennesket med et nådig blikk. Guds omsorg (NoS 307-334) og Lovsang, takk og tilbedelse (NoS 367-395)

2) Gud leter etter den som vil gjemme seg for han. Jesus, vår frelser (NoS 335-366) og Undringog lengsel (NoS 701-710)

3) Gud gleder seg over den han finner. Trygghet og glede (NoS 482-504) og Lovsang, takk, tilbedelse (NoS 367-395)

Til dåp passer det på denne søndagen godt med 593 – Her er det et lite barn som kommer, særlig pga setningen i v 2 «lyse som fortellinger om nåde, lyse for barmhjertighet og håp», og 592 – For augo våre faldar ein skapardraum seg ut. Til nattverd kan man godt velge 614 – Vår lovsang skal møte deg, eller 620 – Hellige mysterium.

Den uunngåelige salmen 

316 – Nu vil jag sjunga om modersvingen. Billedbruken i salmen uttrykker og konkretiserer den omsorgen jeg forbinder med det gode blikket.

Den uventede salmen

333 – No kallar sol og sommarvind. Dette er en av de salmene man bare kan synge om sommeren, det må utnyttes. Uttrykket «Kom heim, kom heim du barn som rak så vide om» i v.2 og «Kom heim, kom heim til fader hus! Var synda stor, er nåden stor!» uttrykker Guds glede over den som kommer hjem.

Den utfordrende salmen

364 – Så kom du da til sist, du var en fremmed. Overraskelsen over at Guds nærhet også er der man ikke forventer den: «Du sprengte alle bilder da du kom».(v1)