Fastelavnssøndag

Birgit Lockertsen, sokneprest i Kroken menighet

Kort om dagen

Fastelavn søndag er siste søndag før vi skifter farge til lilla,- i kirka. Botsfargen. Forberedelsen til påske. Navnet fastelavn kommer av det tyske, Fastelabend, dvs kvelden før faste. Opprinnelig var det tirsdag som hadde navnet fastelavn, men nå er også søndag og mandag med. Disse tre dager er til sammen fastelavn. I dag kalt fastelavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag.

Dagens bønn

Herre Jesus Kristus, i kjærlighet overga du deg selv til lidelse og død i vårt sted. Vi ber deg: Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg og oppstå til det evige liv, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Denne søndagen preges av Guds uendelige kjærlighet til menneskene. En kjærlighet som er større en dødens krefter. Samtidig møter vi en Jesus som gruer seg. Som gruer seg til det som ligger foran. Jesus forbereder seg selv, og han forberedes sine venner til møtet med døden. Denne søndagen har en dobbelthet. I tradisjonen er dette søndagen for fest og fjas, i tekstene som møter oss ligger det store alvoret. Jesus skulle dø i vårt sted! Jesus dras mellom sin sanne menneskelige natur og sin sanne guddommelige natur. Midt i denne dualiteten står også det døpte mennesket. I verden, – men ikke av verden. I det nåtidige, samtidig med retning for det evige, gjennom Jesu sonofferdød.

Salmevalg

Fastelavns helga var tradisjonelt ei festhelg. Siste sjanse til dans, kjøttmat og spillopper. Kanskje er dette dagen for kreativt verksted på kirkekaffen? Lag fastelavns ris og spis fastelavns boller. Kanskje er det til og med rom for karneval for ungene? I mange kirker er det fast tradisjon at det alltid er familiegudstjeneste denne søndagen.

Salmene bør gjenspeile søndagens dobbelthet. I verden, i det nåtidige. Her og nå i dette øyeblikket. Samtidig skapt og villet av Gud, en del av evigheten, fra begynnelsen til enden.

Den uunngåelige salmen

117 – Se vi går opp til Jerusalem. Salmen forbereder oss til fastetiden som kommer om noen dager. Den har dobbeltheten i seg. Vi ser hvordan Jesus, Guds egen sønn, i stedet for syndere lider.

Den uventede salmen

784 – Takk min Gud for hele meg. Denne salmen passer inn på en familiegudstjeneste på fastelavnssøndag. En takkesalme for at Gud har skapt oss, med alt det vi er og har.

Den utfordrende salmen

869 – Eg har høyrt om ein stad i det høge. Salmen utfordrer vårt fokus på verden, her og nå. Den maler for oss et bilde av himmelen, – og har et strekk i seg mot evigheten.