5. søndag i treenighetstiden

Kantor Mette Dyrnes og sokneprest Anton Punsvik. Sortland menighet.

Kort om kirkeårsdagen

I treenighetstidens første søndager har mange av tekstene vært knyttet til temaene dåp, kall og disippelskap. Disse er fundamentene for livet med Gud. Den neste søndagen, 6. s. i. t., er apostelsøndagen. Da tas skrittet videre for hvilke forandringer dette skal få i våre liv.  Både i forhold til skaperverket, kirken og de ressurser Gud gir oss for å leve våre liv i Jesu etterfølgelse. Om vi tenker på treenighetstiden som våre liv, så er vi med andre ord kommet til konfirmasjonsalderen.

Dagens bønn

Gud, du sendte profetene til å vitne og forkynne din vilje. Vi ber deg: La kirken være sannhetens stemme i verden. Vern oss mot falske røster og forførende ord, så vi kan stå fast i troen på din nåde, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. 

Kommentar

Vi utfordres denne søndagen til å holde fram med vårt livs vandring. I det vi holder fast på det ordet vi har fått og slik ikke lar oss lure av ulver i fåreklær. Så langt er vi kommet, hva trenger vi å vektlegge i fortsettelsen? I forberedelsen til denne søndagen er det verdt å lese første setning av hver tekst i alle rekkene. Til sammen gir de mange innspill til gudstjenestearbeidet.  Les gjerne de siste først.   «Hva mener dere?»   «Det undrer meg…..»  osv.

Salmevalg

Søndagene i treenighetstiden har ikke et eget kapittel i salmeboka. Det er derfor greit å finne en del av salmeboka å leite i, for å finne salmer som henviser til søndagenes tekster. Vi landet på kapittelet om «Guds nåde i Jesus Kristus». Vi ser at mange av salmene på 400-tallet i salmeboka er egnet og nevner særlig salmene om «Tro og Tvil» 440-452. Men det er også verdt å se på salmene om Guds ord 566-577.   

Den uunngåelige salmen

571 – Gud la ditt ord i nåde lykkes. Salmen er klassikeren som i stor grad samsvarer med dagens bønn.  Ord og uttrykk i denne salmen gjenfinnes i alle tre tekstrekker, og slik understreker salmen at det er Gudsordet som er kirkens, og vårt, korrektiv til all verdens stemmer

Den uventede salmen

452 – Du som styrer straum og vind. En perle fra nord. Kanskje ikke oppdaget over det ganske land. Dette er «Min båt er så liten …» for voksne. I visens form tegnes bildet av den Gud som kan lede oss gjennom livet også når både ytre og indre stormer bryter i våre liv.

Den utfordrende salmen

319 – Lær meg å kjenne dine veier. Denne salmen gir uttrykk for den inderlige bønnen i oss om å kunne forstå seg på livet. Kjenne Guds veier og tanker. Men noe er viktigere enn vår lengsel og iver.  Det er Guds grenseløse kjærlighet som vi kan hvile i både for tid og evighet. Dette må vi våge å stole på! Jfr. fordums David Letterman show: Will it float?