2. pinsedag

Gro Bergrabb, domkantor i Bodø

Hvordan gudstjenestene på de såkalte «andredagene» er lagt opp, varierer fra menighet til menighet rundt omkring i landet. I menigheter med mange prekensteder vil det kanskje være naturlig at andre pinsedag nærmest er en gjentakelse av førstedagens gudstjeneste, bare på et annet sted. En annen mulighet er å bruke denne dagen, med tekstene om Guds ånd som øses ut over alle folk, til å markere både enheten i troen og mangfoldet blant de kristne. I Bodø har det i mange år vært tradisjon for at kirkene i byen går sammen om å feire andre pinsedag som økumenisk gudstjeneste i Bodin kirke.

Dagens bønn

Hellige Gud, du gjør ikke forskjell på folk, men øser ut din Ånd over alle folkeslag. Vi ber deg: Vis oss hva sann gudsfrykt er, og led oss til Jesus Kristus, kilden med det levende vannet, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet
Amen

Kommentar

Tekstene på andre pinsedag forteller om de første kristne, om mennesker som kommer til tro. Vi får høre hvordan Ånden øses ut over alle, uavhengig av folkeslag. Flere tekster forteller om en viss forvirring blant disiplene om hvorvidt alle kristne skulle følge moseloven og la seg omskjære. Peter tar ordet etter det som blir beskrevet som et «hardt ordskifte» og forklarer hvordan Gud ikke gjør forskjell på «oss og dem». Troen på frelsen er det som renser hjertene og gjør oss til kristne. Hvem kan nekte mennesker vannet og hindre dem fra å bli døpt når Gud ikke gjør forskjell på folk? «Den som tror har evig liv» – uansett hvilken bakgrunn hun har. 

Salmevalg

«…nu er det pinseliljetid…» synger Grundtvig i sin storslagne salme «I all sin glans nu stråler solen». Pinsehøytiden faller sammen med vår og tidlig sommer og har et fantastisk tilfang av salmer. Det står ikke så mange salmer under «Pinse» i salmeboken, men det er noen virkelige perler i dette kapittelet som vi ikke må gå glipp av! I tillegg er salmene som står under «Den hellige ånd» eller «Kirken og det kristne fellesskapet» aktuelle i tilknytning til pinsen. På denne dagen, hvor et av hovedpoengene er å vise hvordan budskapet spres fra jødefolket til alle folk på jorden, tenker jeg at også misjonssalmene kan høre med. Det levende vannet, kildene som springer ut og vannet som øses ut over alt det tørste, er en viktig tematikk i både dagens bønn og i alle tekstrekkene. Salmene om vannet som gir liv kan finnes på ulike steder; her er det bare å gå på jakt i salmeboka.

Den uunngåelige salmen

232 I all sin glans nu stråler solen (Grundtvig/Rung) er en storslagen salme som må synges i løpet av pinsehøytiden. Her er alle bildene med: Vannet, Ånden og all verdens tungemål som forenes «i Jesu-navnets offerskål». Og melodien løfter i hvert fall meg til de store høyder. 

Den uventede salmen

897 Å denne kilde ren som paradiset (Skeie/Tveit) er hentet fra kapittelet «Det kristne håpet» og har en mer individualistisk eller sjelesørgerisk innfallsvinkel til tematikken om vannet som gir liv.

Den utfordrende salmen

700 Vinden kjenner ingen grenser har en melodi med et krevende, men rikt tonespråk. Kanskje vil det være nødvendig med forsangere, eller å øve med menigheten på forhånd? Selv om det kan kreve litt innsats å få melodien helt under huden, er det en gave å få lære denne salmen som virkelig oppsummerer dagens innhold: «Vinden kjenner ingen grenser, Ånden blåser over jord, alle folk, til jordens ender, skal få del i nådens ord».