Nytt norsk salmeleksikon

Bibelen og kirkehistorien vitner om hvordan troende mennesker til alle tider har sunget salmer, hymner og åndelige sanger i gudstjenester så vel som i det daglige liv. Nytt norsk salmeleksikon er det første kommentarverket i sitt slag på norsk. I artikler om enkeltsalmer hentet fra Norsk Salmebok, belyser forfatterne salmene teologisk og historisk, litterært og musikalsk. De opprinnelige tekstene og melodiene presenteres også, og salmene er ordnet alfabetisk etter sine førstelinjer.

De tre første bindene dekker alle salmene i Norsk salmebok (1985) som er videreført til Norsk salmebok 2013. Med utgivelsen av bind IV er prosjektet fullført med bakgrunns- og kommentarartikler til samtlige salmer (nr.1-899) i den nye salmeboken. Bak Nytt norsk salmeleksikon med utspring i Norsk hymnologisk forening.

Pris:
– Bind I 499,-
– Bind II 499,-
– Bind III 499,-
– Bind I, II og III samlet 899,-
– Bind IV 595,- (om man opplyser at man er medlem av Norsk hymnologisk forening, får man bind 4 til redusert pris 476,-)