1. søndag i adventstiden

Audun Opland, sogneprest i Rollag

Kort om dagen

Jesus møter oss som den kommende, den som er på vei. Hans rike bryter frem – men tilforlatelig som bladene på fikentreet, bare synlig for dem som har «våknet opp av søvnen.» Vi konfronteres med det ubehagelige spørsmålet: Hvordan preger denne kongens måte å være konge på, og dette rikets karakter av «et nådens år fra Herren», utformingen av våre egne liv? 

Dagens bønn

Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Vi ber deg: Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi kan lovsynge din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Jesus og Gudsriket bryter seg inn i virkeligheten. Det er den samme virkeligheten som før han kom, men det er en virkelighet hvor det aller mest kjente og selvfølgelige (Nasaret – bokrullene – Josefs sønn) plutselig kan dirre av oppfyllelse (salvelse – evangelium – et nådens år fra Herren.) Det er en virkelighet hvor Oljeberget kløyves for å gjøre rom for Jahves prosesjonsgate (Sak 14,3f) og hvor byen skakes som av et jordskjelv (Matt 21,10) når det skjer. Men den paktens ark som bæres inn under folkemengdens hyllingsrop er bare en fattig mann på et esel, «mild og ydmyk av hjertet.» Den kongen som gjør sitt triumfinntog på Sion (Sal 24) vet at den tronen han skal bestige er et kors. 

Salmevalg

Adventssalmene i salmeboken er med få unntak meget gode, og altfor lite brukt. Personlig synes jeg det er naturlig å prøve å betone Kristi ydmyke inntog gjennom våre egne kirkeporter i form av brød og vin denne dagen. Allerede i Didaché og andre tidlige liturgier er Hosianna-ropet knyttet til begynnelsen av nattverdsliturgien. Dette er han som kommer i Herrens navn; like konkret, like unnselig og like verdensomveltende som da han red på eselet inn i Jerusalem.

Den uunngåelige salmen

5 – Gjør døren høy, gjør porten vid, er det naturlige valget her. Som ingen annen salme i salmeboken holder den sammen de historiske, de eskatologiske og de personlig-fromhetsmessige elementene ved Jesu komme.

Den uventede salmen

275 – O store Gud, vi lover deg. Kanskje er dette en av de salmene som kan brukes som nattverdssalme, særlig de gangene Matt 21 får spille med. Man må i så fall velge bokmålsversjonen og sløyfe vv. 5-6, slik at hele salmen i konteksten blir rettet til den snart tilstedeværende Kristus. Man kan også tenke enda mer konkret opp mot Matteusteksten, som f.eks. Blix’ Sjå, Jerusalem (N13 147).

Den utfordrende salmen

12 – Våkn opp du som sover, stå opp fra de døde. Å «kle seg i lysets rustning» innebærer vel noe som må få konsekvenser både for ens eget liv og for nestens liv (sistnevnte tydelig forutsatt i Luk 4,16f). Det er altså gode muligheter for utfordringer denne dagen. For min egen del tror jeg det vil være mer utfordrende å høre at jeg må forandre meg selv enn at jeg må forandre verden, ikke minst i førjulstiden.